Het Twents Volkslied
(Twentse versie)

Twents Volksleed

Dao lig tusken Dinkel en Regge ’n land,
Ons mooie en neerige Twente,
Het land van katoen en het land van den es
Den greun is in winter en lente.
Doa ruusket de rouw oop den kamp in de wind,
Geet 't rad van de möl in de bekke gezwind,
Dao steet neuws den eeken den beuk en de dan,
Dat is ons zoo leeve land Twente (bis).

Woe Twikkel zien' torens oet ’t eekenloof buurt,
De Lutte zien’ baarge döt blinken,
'n Baokn in de boerschop oop Paosken nog brandt,
’t Jonk volk nog den hooren lat klinken,
Dao kronkelt den Dinkel zoo mooi duur ’t land,
Duur brook en duur buske en ’t Losterse zand,
Dao zitte wi’j geern oop 't töpken van den baarg,
En kiekt ees woe mooi is ons Twente (bis).

De rookwolken dampt an den horizon oop,
Dao li'jt onze greui’jende steden.
Dao drönt de masienen en dao rettelt de töw,
Das Twente zien krachtige heden.
Um 'n heerd in de boerschop as ’t giezelt oop 't veld,
Dao wödt nog van vrogger de deunkes verteld,
Dao röst in de beelten den Saks en Tubant,
't Verleden neuws 't heden van Twente (bis).

En hew mangs van doon um oet Twente te gaon,
Wi’j bliewt an ons Tukkerland denken,
Gen'n anderen landstrek, woe mooi offe is,
Kan 't zölfde as Twente ons schenken.
Wi’j doot in den vrömden mekander de hand,
Geewt dagtied meka in de spraok van ons land,
Al rookt onzen schossteen bi’j 't volk aower zee,
Ons hat blif toch aaltied in Twente (bis).

(G.B. Vloedbeld)

 


Nederlandse versie

Twents Volkslied

Er ligt tussen Dinkel en Regge een land
Ons schone en nijvere Twente
Het land van de arbeid het land der natuur
Het steeds onvolprezene Twente
Daar golft op de essen het goudgele graan
Doet 't snelvlietend beekje het molenrad gaan
Daar ligt er de heide in 't paarsrode kleed
Dat is ons zo dierbare Twente
Dat is ons zo dierbare Twente

Waar Twickel zijn torens uit't eikenloof heft
De Lutte zijn heuvels doet blinken
De paasvuren branden alom in't rond
En 't landvolk de kersthoorn laat klinken
Daar stroomt onze Dinkel zo heerlijk door 't land
Door bossen en velden, langs't Losserse zand
Daar rust er ons oog van der heuvelentop
Op 't heerlijke landschap ons Twente
Op 't heerlijke landschap ons Twente

De rookwolk, die stijgt aan de horizon op
Die wijst on de nijvere steden
Met mensen arbeidzaam en degelijk, bewoond
De zetels van 't krachtige heden
Daarbuiten in boerschap op heide en veld
Daar wordt nog de sage en 't sprookje verteld
Daar rust de Tubanter in't heuvelig graf
't Verleden naast 't heden van Twente
't Verleden naast 't heden van Twente

En voert ons het lot ook uit Twente soms weg
Wij blijven het immer gedenken
Geen andere landstreek hoe schoon ze ook zij
Kan 't zelfde als Twente ons schenken
Wij drukken elkaar in de vreemde de hand
Gedenkend ons klein, maar zo dierbare land
En moge ons hart in de vreemde ook staan
Ons hart blijft toch altijd in Twente
Ons hart blijft toch altijd in Twente

 

U bevindt zich op pagina Twents Volkslied.

Startpagina - De Camping - Plattegrond - Tarieven - Omgeving - Vermaak - Evenementen - Video's 
Deutsch - English - Rekenhulp - Fotoalbum - Huisregels - Contact